Akej národnosti je firma Coolstream?

Akej národnosti je firma Coolstream?

Dobrý deň.

Firma Coolstream je nemeckej národnosti.